newsสธ. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกัญชาทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ

March 1, 2021by admin0

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ โดยในปี 2564 ได้มีนโยบายการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เป็นการร่วมให้บริการระหว่างการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อการเข้าถึงบริการและได้รับยากัญชาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด มีเป้าหมายจะให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับจำนวน 660 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3,230 คน และแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย จำนวน 3,835 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 1,664 คน

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทุกประเภท ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ นำกัญชาทางการแพทย์มาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการบูรณาการในการรักษาพยาบาล ทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

Cannabis marijuana leaf closeup Free Photo

พญ.อัมพร กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 เพื่อให้แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ความรู้ความเข้าใจในการสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาให้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย นำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการบำบัดรักษาร่วมกันระหว่างแต่ละวิชาชีพ สร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในการรับและส่งต่อผู้ป่วย

          โดยมีกิจกรรม อาทิ การอภิปรายหมู่ในหัวข้อ Cannabis Medicine และประสบการณ์ในการบำบัดรักษาในประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง Pharmacology of Cannabis Medicine, Dosing and Essential lab testing และการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและตำรับหมอพื้นบ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิชาชีพ เกี่ยวกับประสบการณ์บำบัดรักษาจริง
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มี.ค. 64)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร


    Copyright 2021 Gancha Shop by Tipco. All Rights Reserved.