ผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

  • ยาแผนไทยต้องจ่ายโดยแพทย์
  • สินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • สินค้าอยู่ระหว่างการพัฒนา
  • สินค้าอยู่ระหว่างการขออนุญาตการขาย

  เฉพาะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
  การผลิตและจำหน่าย เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เท่านั้น

Description

เฉพาะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
การผลิตและจำหน่าย เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เท่านั้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

Copyright 2021 Gancha Shop by Tipco. All Rights Reserved.