ผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยศุขไสยาสน์

  • ยาแผนไทยต้องจ่ายโดยแพทย์
  • สินค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์
  • สินค้าอยู่ระหว่างการพัฒนา
  • สินค้าอยู่ระหว่างการขออนุญาตการขาย

เฉพาะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
การผลิตและจำหน่าย เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เท่านั้น

Description

เฉพาะที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
การผลิตและจำหน่าย เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เท่านั้น

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร


      Copyright 2021 Gancha Shop by Tipco. All Rights Reserved.